MOSKING GRUPPEN

Mosking er et eiendomsselskap som ble etablert i 2002. Siden oppstart har Mosking vært involvert i en rekke utviklingsprosjekter i Oslo sentrum og Oslo vest. Fra å være en mindre aktør på begynnelsen av 2000-tallet har Mosking utviklet seg til et stort eiendomsselskap som i dag har en utleieportefølje av bolig- og næringseiendom på 150 000 m2. 

Mosking har en annen investeringsprofil enn eiendomsselskaper generelt. Vi er et eiendomsselskap der aksjonærene er aktivt med i den løpende virksomhet og der eiendom erverves ut fra hva vi kan utvikle eiendommen til, og ikke ut fra hva eiendommen på kjøpstidspunktet gir av avkastning på investert kapital. For å ha størst mulig kontroll og lønnsomhet i våre utviklingsprosjekter er vi aktivt delaktige gjennom alle faser i et prosjekt ved at vi har egne arkitekter, sivilingeniører, entreprenør og driftspersonell. Vår erfaring viser det er store synergieffekter å hente ved at vi er involvert i alle faser i utviklingen.

Vår strategi er å finne frem til eiendommer som har et utviklingspotensiale enten ved at bygningsmassen, leietakersammensetningen eller området der eiendommen ligger, kan videreutvikles slik at fremtidige leieinntekter/verdier blir langt høyere enn dagens. 

Mosking har evne og vilje til å gjennomføre de oppgavene som selskapet påtar seg. Derfor har vi de senere årene tillegg til å utvikle prosjekter til vår egen utleieportefølje også utviklet eiendom for salg i tett samarbeid med finansielle partnere.

Vi er til enhver tid interessert i å komme i kontakt med deg som har eiendom du vil utvikle sammen med oss.